Svatební etiketa: Od průvodu po hostinu

Úvod do svatební etikety

Svatba je jedním z nejdůležitějších dnů v životě každého jedince. Jak se říká, je to den, kdy se "dva stávají jedním". Aby vše proběhlo hladce a v souladu s tradicemi, je důležité dodržovat svatební etiketu. Ať už jde o svatební průvod, zasedací pořádek na hostině nebo rozličné varianty nástupu, svatební etiketa nám poskytuje návod, jak tuto zvláštní událost uspořádat.

Svatební průvod: pořadí a význam

Svatební průvod je jednou z nejvýraznějších součástí svatebního dne. Průvod může mít různé varianty, ať už s nebo bez svědků, či druhých rodičů. Doporučujeme si průvod seřadit pár dní před svatbou a seznámit s konečnou verzí všechny zúčastněné, včetně oddávajícího a koordinátorky.

Pořadí v průvodu podle etikety

Podle etikety pana Špačka má svatební průvod specifické pořadí. Jako první půjde ženich se svou matkou, následují svědci, pak případně děti snoubenců, matka nevěsty s otcem ženicha, dále pozvaní svatební hosté, především nejbližší rodina s přáteli snoubenců. Ženy jdou vždy po pravici mužů. Nakonec přichází nevěsta doprovázena svým otcem. Jako poslední se zařadí do průvodu přihlížející hosté.

Výjimky a variace svatebního průvodu

Každé pravidlo má svoji výjimku. V církevním obřadu nevěsta chodí otcovi levici a v průběhu obřadu se nalézá vlevo od ženicha. To je z toho důvodu, že k obřadu přichází snoubenci každý sám za sebe a až když vstoupí do manželství a otočí se k hostům čelem, vystupují jako pár a v tu chvíli již stojí "správně" žena po pravici muže.

Svatební hostina: zasedací pořádek a jeho význam

Svatební hostina je vrcholem celé svatební oslavy a zasedací pořádek je jedním z klíčových aspektů, které je třeba promyslet.

Jak správně vytvořit zasedací pořádek?

Zasedací pořádek by měl být vždy předem určen. Každý stůl by měl být označen číslem a jmenovkou. Při vytváření zasedacího pořádku je dobré mít na mysli naše základní pravidlo: „Žena vždy po pravici muže.“ doplněné o druhé: „Usazujeme hosty tak, aby se střídali muži a ženy.“

V čele stolu sedí novomanželé, žena po pravici muže. Vedle nevěsty sedí ženichův otec a po jeho pravici ženichova matka. Vlevo od ženicha pak sedí matka nevěsty a vedle ní otec nevěsty.

Symbolický význam zasedacího pořádku

Tento zasedací pořádek má svou symbolickou funkci. Ukazuje na nové sepětí nevěsty a manželových rodičů a ženicha a nevěstiných rodičů, na průnik obou rodin do společného svazku.

Jak řešit "dvojí" rodiče?

Častou komplikací při tvorbě zasedacího pořádku bývají "dvojí" rodiče. Obecně se dává přednost těm rodičům, kteří dítě vychovali, ale mnohem víc záleží na rodinných vztazích a na přání snoubenců.

Zahájení slavnostní hostiny

Slavnostní oběd pak zahajuje otec nevěsty přípitkem. Po jeho proslovu mohou následovat proslovy otce nevěsty a svědků.

Tip: Pokud by vás zajimaly i tipy jak uspořádat rozlučku se svobodou, tak navštivte náš další článek

Rádi byste věděli, co je symbolem lásky? Klikněte sem!

Závěrečné myšlenky

Svatební etiketa je nástrojem, který nám pomáhá uspořádat tento důležitý den v souladu s tradicemi a učinit ho nezapomenutelným. Je to také způsob, jak vyjádřit respekt k našim rodinám a hostům, a ukázat jim, jak moc si ceníme jejich účasti na našem velkém dni.